Hệ Thống Ép Đồ

Hệ thống Socket


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỆ THỐNG SOCKET
 

 Item Socket♦ Giới thiệu hệ thống Socket
 

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.


 

Thông tin hệ thống Socket của vật phẩm


 

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

  • Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
  • Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
  • Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:


 

Dark Knight Dark Lord Magic Gladiator Fairy Elf Dark Wizard Summoner

Bộ Thần Thoại

Titan Set

Bộ Đế Vương

Paewang Set

Bộ Hủy Diệt

Phantom Set

Bộ Thiên Vũ

Seraphim Set

Bộ Quỷ Vương

Set Hades 

Bộ Huyết Vương

Set Eternal Wing

Bộ Hoàng Long

Brave Set

Quyền Trượng Đế Vương

Absolute Scepter

Bộ Bóng Ma

Destroyer Set

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Khiên Quỷ Vương

Guardian Shield

Bộ Nữ Hoàng

Queen Set

Khiên Vinh Quang

Crimson GLory Shield

Thunderbolt

Bá Vương Kiếm

Imperial Sword

Cung Thiên Vũ

Dark Stinger Bow

Gậy Quỷ Vương

Imperial Staff

Gậy Chiêm Tinh
Summon Spirit Stick

Hoả Long Kiếm

Flame Sword

Set Ambition

Gậy Giác Đấu

Deadly Staff

Bộ Anh Vũ
Faith Set
Spite Staff Eternal Wing Stick

Ngọc Bích Kiếm

Sword Breaker

-

Khiên Giác Đấu

Salamender Shield

Chùy Băng Tinh

Frost Mace

Miracle Staff -
Sonic Blade - Blast Breaker

Khiên Băng Tinh

Frost Barrier Shield

Set Dark Evil -
Syclone Sword - Asura Angelic Bow - -
Blast Breaker - Hell Knight Set Devil Crossbow - -
Magna Spear - Magic Knight Set Set Sticky - -
Horn of Steel -

Rune Bastard

Set Light Lord - -
Set Lazy Wing - - - - -
Set Storm Wing - - - - -

 

CHÚ THÍCH: Những vật phẩm có thể tùy chọn hệ thống Socket tối đa là 5 Socket.Bước 1: Cách tạo Hạt Nguyên Tố
 

Elbeland (46:242)


 

Nguyên liệu cần thiết:


 

Excellent Item

 

 

Ancient Item Chaos Jewel of Creation Jewel of Hamorny Seed
x1
Min Lv +4 +4
x1
Min Lv+4 +4
x1 x1 x1
 Tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào cấp độ của Vật phẩm Exc và Ancient.Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%


 

CHÚ THÍCH:

- Chi phí Zen cho việc tạo Seed là 1.000.000 Zen.
- Trong quá trình kết hợp, Hạt nguyên tố được ép ra ngẫu nhiên.

Các bước tạo:

-Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master
- Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
- Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
- Tỉ lệ thành công 86%
- Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.


 

Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố


 

Tạo thành công


 


Các loại Hạt Nguyên Tố:


 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực 20 19 18 17 14
Tăng tốc độ tấn công  7 8 9 10 11
Tăng sức tấn công tối đa 30 32 35 40 50
Tăng sức tấn công tối thiểu 20 22 25 30 35
Tăng sức tấn công 20 22 25 30 35
Giảm lượng AG hao tổn 40% 41% 42% 43% 44%

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Ice (Băng) Tự động hồi HP sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác 25 27 30 35 40
Tăng độ bền của vật phẩm 30% 32% 34% 36% 38%