Hệ thống vật phẩm

Cánh | Wings

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH - WINGS
 

 
♦ Cánh Season 8.0 Custom
Lưu ý: cánh này hiện chưa có công thức ép, chỉ có thể nhận được thông qua event hoặc mua trong shop.

 
Hình ảnh Mô tả

Wings Devil & Angel Mu Online

Wings Devil & Angel

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 350)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Phòng thủ: 100
-Tăng sát thương: 75%.
- Hấp thụ thiệt hại: 75%

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 4% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 4% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 4% sát thương kép ..
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Conqueror Mu Online

Wing of Conqueror

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 60
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công toàn diện của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Wizardry / Curse + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 - Mu Online
Lưu ý: cánh này chỉ có thể ép được ở phiên bản Season 13 trở lên. Những phiên bản thấp hơn có thể mod vào trực tiếp trong game chứ không có công thức ép cánh 4.

 
Hình ảnh Mô tả

Wings of Flame God - Wing 4 - Mu Online

Wings of Flame God

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dragon Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
- 3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
- 5% Tăng tốc độ tấn công
- Tăng Sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương  + 4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Wings of Heaven - Wing 4 - Mu Online

Wings of Heaven

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Soul Wizard

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Celestial Body - Wing 4 - Mu Online

Wing of Celestial Body

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi tộc Elf

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Annihilation - Wing 4 - Mu Online

Wings of Annihilation

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Magic Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
-Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Dominator - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Dominator

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Empire Lord

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 37%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Other World - Wing 4 - Mu Online

Wings of Other World

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dimension Summoner

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn

- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
-Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Judgment - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Judgment

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Fist Blazer

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn