Tin Tức

Cẩm Nang Khi Tham Gia BladeMu.net

Giới Thiệu Về BladeMu.Net

 

 

 

Hướng Dẫn Toàn Tập Các Vấn Đề Của BladeMu : Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Nơi Giao Dịch Và Ép Đồ : Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Công Thức Ép Vũ Khí Rồng 2: Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Quy Đổi Đồ Exc Và Công Thức Ép Wing2.5  : Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Toàn Tập Các Boss BladeMu : Click Để Xem 

 

Bảng Thông Tin Reset BladeMu : Click Vào Đây

 

Lệnh Mua Gói Combo Bùa và Buff BladeMu : Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Sự Kiện Blood , Devil , ChaoCastle Và Dopple : Click Vào Đây

 

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ QuestSystem : Click Vào Đây